Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.Agapè leiderschap

door Robert L. Peterson & Alexander Strauch


Voorwoord'Help toch, Here, want er zijn geen vromen meer;
ja, de getrouwen zijn schaars onder de mensenkinderen.’
Ps. 12:2


   Nu het einde van de twintigste eeuw nadert, hebben we weer voorbeelden nodig van hoe christelijke leiders moeten zijn. En in Robert Cleaver Chapman (1803-1902) hebben wij een prachtig voorbeeld van zulk leiderschap - agapè-leiderschap. Hoewel hij vandaag de dag niet meer zo bekend is, werd hij wijd en zijd gerespecteerd als christelijk leider in het Engeland van de negentiende eeuw. Hij stond vooral bekend om zijn opmerkelijke leven van goddelijke liefde.
   Chapman was voorganger, leraar en evangelist. Hij was een krachtig leider en visionair, wat duidelijk blijkt uit de resultaten van zijn levenswerk. Maar zijn manier van leidinggeven maakte geen inbreuk op Gods liefdevolle en barmhartige principes van leidinggeven. De geest waarin Gods werk gedaan werd - en niet slechts het resultaat - was uitermate belangrijk voor hem.
   Enkele jaren geleden vroegen wij dr. Robert L. Peterson om een nieuwe, gedetailleerde biografie te schrijven over Robert Chapman. Robert Peterson is natuurkundig onderzoeker, een toegewijd oudste in zijn gemeente, en een man met een degelijk christelijk karakter. Toen dr. Peterson zijn biografie bijna af had, beseften we dat een uitgebreide, gedetailleerde biografie van dhr. Chapman waarschijnlijk nooit door veel mensen gelezen zou worden, omdat hij bij velen niet bekend is. Daarom besloten we dat er eerst een kleiner boekje nodig was om deze opmerkelijke man van God bij de mensen te introduceren.
   Met toestemming van dr. Peterson vroegen wij Alexander Strauch, auteur van Bijbels leiderschap, om verschillende anekdotes uit het te verschijnen boek van dr. Peterson te selecteren en ze naar onderwerp te rangschikken. Dit boek is dus niet echt een biografie. Het is een selectie van biografische momentopnamen uit Chapmans leven die een goed beeld geven van wat godvruchtig pastoraal leiderschap is. Zoals George Müller, beroemd als stichter van weeshuizen en een dierbare vriend van Chapman, duizenden christenen inspireerde om te bidden en een groter geloof in God te hebben, verlangen wij ernaar dat Chapmans leven ertoe zal bijdragen dat gelovigen worden aangespoord om een leven te leiden dat vol is van een bovennatuurlijke, door God gegeven liefde.
   Het is onze hoop dat dit boek uw hart zal raken, uw mening over hoe Gods werk gedaan moet worden, zal veranderen, en u zal aanmoedigen om meer gelijkvormig te willen worden aan onze heerlijke Here Jezus Christus.

Lewis & Roth Publishers