cover

Inkijkexemplaar

Recensies

ISBN: 9789491706561
Paperback | eBook | iBook
Formaat: 13.5 cm x 21 cm
124 pagina's
Verschenen: maart 2017
Omslag: Joax, Rotterdam

Van geloof tot geloof

Watchman Nee

€ 14,50

bestelbutton

Wat wordt er bedoeld met ‘van geloof tot geloof’ (Rom. 1:17)? Het is de dynamiek van het evangelie van Jezus Christus. Johannes Calvijn schreef: ‘Uit geloof, want de rechtvaardigheid wordt door het evangelie aangeboden en door het geloof aangenomen. Tot geloof, want hoe meer ons geloof groeit en toeneemt in kennis, zoveel te meer groeit in ons de rechtvaardigheid Gods, en wordt het bezit daarvan enigszins bevestigd.’ In dit boekje toont Watchman Nee de waarheid van deze zin aan door er vanuit verschillende gezichtspunten naar te kijken, zoals ‘De waarheid zal u vrijmaken’, ‘Het principe van de tweede’, ‘Gods wil en de gewilligheid van de mens’, ‘De kracht van druk’, etc. Dit boekje kan ons helpen om gesterkt te worden in onze dagelijkse wandel als kinderen van God.

Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-artikel:

Watchman Nee