Insturen manuscripten

Op dit moment (sinds mei 2023) neem ik tijdelijk (vanwege drukte) geen manuscripten in behandeling.

Wanneer u bij mij een boek wilt laten uitgeven, kunt u een manuscript insturen. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden om de uitgever zo veel mogelijk redactiewerk te besparen:

 1. Kijk eerst of uw boek bij het profiel van de uitgeverij past. Niet in aanmerking komen: fictie, kinderboeken, gedichtenbundels en romans. De uitgever geeft voornamelijk theologische werken uit (orthodox-evangelisch). De uitgever is eschatologisch in te delen bij het futurisme, chiliasme (specifiek het premillennialisme). Dat betekent dat preteristische, amillennialistische en postchiliastische werken niet uitgegeven zullen worden. Wat de 'opname van de gemeente' betreft, denkt de uitgever dat de leer van de selectieve/partiële opname de beste papieren heeft (o.a. onderwezen/aangehangen door Watchman Nee, Robert Govett, Robert Chapman, Hudson Taylor, D. M. Panton en G. H. Pember). De uitgever geeft ook geen boeken uit die alverzoening leren.
 2. Lever het werk in als één document. Dus niet een document voor elk hoofdstuk.
 3. Schrijf in de onderwerpregel: manuscript.
 4. Geef aan of uw manuscript al door andere uitgeverijen is afgewezen en waarom. Verwijs indien van toepassing ook naar eerder uitgegeven werk.
 5. De opmaak van de tekst dient aan bepaalde eisen te voldoen (om de uitgever extra werk te besparen):
  • Lettertypen: hoofdtekst, Calibri 11 pt; voettekst, Calibri 9 pt; ingesprongen citaten, Calibri 10 pt.
  • Paginaformaat: 14 bij 22 cm.
  • Afbrekingen: breek alleen handmatig af (entertoets) als u met een nieuwe alinea begint.
  • Verwijder alle paginanummers die u zelf in de hoofdtekst hebt aangebracht.
  • Dubbele spaties: verwijder alle dubbele spaties met behulp van de functie zoeken/vervangen.
  • Begin elke nieuwe alinea met een tab-inspring van 0,3 cm. Dit moet u voor het inzenden van het manuscript zelf even doen.
 6. Geef in uw mail een samenvatting van het boek.
 7. Controleer uw werk goed op spelfouten. Laat het desnoods eerst goed doorlezen door één of meerdere kritische lezers.
 8. Als uw manuscript wordt geaccepteerd en als u er definitief voor kiest het door deze uitgeverij te laten uitgeven, stemt u er automatisch mee in dat het manuscript nogmaals wordt nagekeken en indien nodig wordt gecorrigeerd.
 9. Bewaar zelf een digitale kopie van het werk.
 10. Vermeld in uw mail duidelijk uw contactgegevens.

Uw manuscript wordt in eerste instantie beoordeeld aan de hand van het profiel van de uitgeverij. Op basis daarvan wordt besloten of uw boek wordt uitgegeven of niet.