cover

Inkijkexemplaar

ISBN: 9789086030293
Paperback | eBook | iBook
Formaat: 12.5 cm x 20 cm
68 pagina's
Verschenen: december 2012
Omslag: Has, Ede

Sterven om te leven

Jessie Penn-Lewis

€ 11,35

bestelbutton

Sterven om te leven bestaat uit vier korte overdenkingen die de relatie tussen Christus’ dood en het leven van de gelovige belichten.

De christen die ziet dat hij is ‘gestorven met Christus’ weet nu hoe hij:

(1) Bevrijd kan worden van de zonde en het ‘ik’.
(2) Veranderd kan worden, zowel in zijn innerlijke mens als in zijn uiterlijke wandel.
(3) Zich volledig aan God kan overgeven.
(4) Zich met Christus’ dood aan het kruis kan vereenzelvigen.

Dit boekje richt zich op heel persoonlijke wijze tot de gelovige en wijst hem op de steeds toenemende diepte van het kruis van Christus, en wat dat voor hem betekent in zijn dagelijks leven.

In hoofdstuk 4 wordt de kern van de boodschap als volgt weergegeven:

‘Het is Gods plan dat de waarheden die Hij wil verkondigen, eerst in de levens van Zijn boodschappers worden uitgewerkt.’

Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-artikel:

Jessie Penn-Lewis