cover

Inkijkexemplaar

Recensies

ISBN: 9789491706370
Paperback | eBook | iBook
Formaat: 14 cm x 21 cm
292 pagina's
Verschenen: april 2015
Omslag: Has, Ede

De eeuwige straf

Robert Govett

€ 23,25

bestelbutton

In dit boek, met een helaas weinig aantrekkelijke titel, dat ik nu niet bepaald met plezier heb uitgegeven, en dat ook niet voor iedereen het juiste medicijn is (zeker niet voor mensen die met het eenzijdige 'hel en verdoemenis' zijn opgevoed, zonder ooit geconfronteerd te zijn met de liefde van het kruis en daardoor niets meer met het geloof te maken willen hebben), doet Govett een goede poging om het annihilationisme (ophouden te bestaan) en het conditionalisme (voorwaardelijke onsterfelijkheid: alleen wie gerechtvaardigd is in Christus blijft eeuwig voortbestaan) te weerleggen. Veel vragen rond dit onderwerp worden beantwoord. Hoe kun je vanuit de Bijbel aantonen dat alle mensen een onsterfelijke ziel hebben? En de vraag die bij elk weldenkend mens het eerst opkomt, is natuurlijk: hoe kan een liefdevolle God enkelen van Zijn schepselen voor eeuwig laten lijden? Govett legt uit hoe dit is te verenigen met het karakter van God en waarom dit rechtvaardig is, ook al gaat het tegen ons beperkte menselijke rechtvaardigheidsgevoel in. En hij besluit met een hartekreet, een oproep aan allen die de Here Jezus nog niet hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser om dat toch vooral niet uit te stellen tot morgen.

Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-artikel, dat door mij geschreven is (de Engelse editie is door mij aangevuld en gecorrigeerd):

Robert Govett