Gods medearbeiders  (hoofdpagina)

Recensie door ds. Jenno Sijtsma - speciaal voor deze website

   In dit boek zijn een aantal toespraken gebundeld die de bekende Chinese evangelist en bijbelleraar Watchman Nee in China en in het Westen heeft gehouden. Aan de hand van de woorden van Petrus, Paulus en Johannes belicht de auteur allerlei facetten die met de gemeente(groei) en de persoonlijke groei van de christen te maken hebben. Centraal staat het grote belang van de eenheid van de gemeente als lichaam van Christus en ‘de stem van Christus op aarde’. Niet de christen staat centraal, maar als christenen samen vormen we de gemeente en dat is ‘het beste wat God kan maken’. Van wezenlijk belang voor de christen is een persoonlijke relatie met Christus, want de verlossing ‘is in de eerste plaats een kwestie van aanraking’. De afhankelijkheid van Gods Woord en Geest betekent afhankelijk zijn en het niet van jezelf verwachten: christen zijn is een leven dat verkregen wordt door de openbaring en het licht van God. Het is een bijzonder leesbaar boek geworden, met een heel indringende en actuele boodschap (de auteur overleed in 1972), dat met name ook zeer geschikt is voor bespreking in groepen en ouderencatechese.