De gnostisch-occulte vloedgolf  (hoofdpagina)

Recensie door drs. J. Wilts, NBD|Biblion

   Met dit boek wil de auteur laten zien dat het gnosticisme, een oude godsdienst uit de eerste eeuwen, telkens weer opleeft; in de middeleeuwse ketterijen, in de Romantiek, bij Steiner, bij Jung, en thans in New Age. Hij waarschuwt zijn lezers: het gnosticisme is met het christendom onverenigbaar en bovendien wetenschappelijk onhoudbaar. Dat lijkt ook het doel van het boek: het terugdringen van gnostische ideeën in velerlei gedaante: feminisme, antroposofie, psychologie, holisme, vanaf een hoge wal rond de Westeuropese kerken. Ergert men zich niet al te zeer aan de vaak eigenwijze toon en relativeert men het formaat dat de schrijver aan zijn onderwerp toekent, dan kan de lezer een keur aan wetenswaardigheden over de ‘Wirkungsgeschichte’ van het gnostisch ideeëngoed tegenkomen bij deze historisch overigens goed geïnformeerde schrijver. Op het omslag staat een afbeelding van Simon de tovenaar, een der eerste gnostici, die de hemel geweigerd wordt, een zeer welgekozen illustratie voor dit boek.