Geestelijk herstel  (hoofdpagina)

Boekbespreking in Groei Magazine - augustus 2012

   Stephen Kaung, een oud-medewerker van Watchman Nee, belicht de vraag hoe wij met Gods Geest kunnen samenwerken als het gaat om Gods verlangen en bedoeling voor ons leven. Hij benadrukt o.a. aan de hand van veel gedeelten uit de brief van Paulus aan de Efeziërs en de christenen in Kolosse dat God ons roept tot Zijn 'herstelwerk in onze tijd', waarbij Hij ons als Bruid voor Zijn Zoon wil toerusten en voorbereiden. Het boek bestaat uit vier onderdelen: de noodzaak van herstel (1), wat hersteld moet worden (2), de principes van herstel (3) en de oproep tot herstel (4). Een oproep die uitgaat tot de gehele Gemeente, waarbij het gaat om de volheid van Christus in en door ons leven. Het draait om Gods aanbod van verzoening en de belofte van het vernieuwende werk van de Heilige Geest, die Jezus in en door ons leven heen wil verheerlijken en ‘zichtbaar’ maken.
   Zijn boek wordt gekenmerkt door een groot inzicht in de kernboodschap van de Bijbel en Gods veelomvattende en herscheppende werk dat Hij zal voltooien. Een boek om in alle rust te lezen, te overdenken, te herlezen en met anderen te bespreken, waarbij de kern ons denken, hart en handelen diep mag raken.