Waarom laat God het toe?  (hoofdpagina)

NBD|Biblion recensie - I. A. Kole

   In dit boekje heeft de schrijver, die aan diverse universiteiten in Europa verbonden is geweest in het kader van kankeronderzoek en bestrijding van drugverslaving, zich bezonnen op vragen rond de aard van het kwaad, chaos, zonde en de dood. Als er een God bestaat die liefde is, hoe is het lijden dan te verklaren? Komt dat overeen met wat we over God lezen in de Bijbel? Het boekje leest vlot, geeft een goede analyse van het probleem en probeert ook een oplossing aan te dragen vanuit de openbaring van God. De inhoud komt het beste terecht in kringen waarin al meer over deze problematiek een gedachtenvorming plaats gevonden heeft. Leerlingen bij het voortgezet en hoger beroepsonderwijs kunnen er zeker ook hun winst mee doen.