Wanneer een land God vergeet  (hoofdpagina)

Recensie Boekhandel Westerhof, Zwolle, door ds. Jenno Sijtsma (9 juni 2016)  -  web

   Hoe meer men afhankelijk wordt van de regering, hoe meer controle deze regering kan uitoefenen. Omdat een bureaucratie zichzelf in stand houdt, is de regering - die alleen rekenschap verschuldigd is aan zichzelf - heel efficiënt in het regelen van haar zaken. Creativiteit en eigen initiatieven worden onderdrukt door diverse niveaus van de anonieme bureaucratie. Als de overheid meer zeggenschap heeft, worden vrijheden ingeperkt en gaat het arbeidsethos achteruit.


De lessen van Nazi-Duitsland

   De auteur van het boek Wanneer een land God vergeet wil de lezer op het hart drukken dat het in Amerika niet goed gaat, integendeel. Hij vroeg zich af hoe het mogelijk was - en is - dat mensen zich door de politiek laten manipuleren en niet beseffen dat de staat meer en meer de macht over de bevolking in handen heeft genomen en dat allerlei vrijheden aan het verdwijnen zijn. Met name de godsdienst moet het ontgelden. Langzaam - maar het lijkt wel onafwendbaar - wordt het geloof en het praktiseren ervan bijna strafbaar. De auteur vertelt van een directeur en een godsdienstleraar die zes maanden gevangenisstraf kunnen krijgen omdat ze tijdens een schoolevenement voor het eten baden. Hoe lang duurt het nog voordat een voorganger zich gerechtelijk moet verantwoorden omdat hij verkondigt 'dat als de mens God verlaat en niet meer gelooft in Jezus als zijn Verlosser, de mens zijn eigen God wordt en zich alles kan veroorloven'? Immers zonder geloof in God is niets per definitie onvoorwaardelijk verkeerd. Waar het individualisme hand over hand toeneemt en de Bijbel uit de Tweede Kamer is verdwenen en volgens Pechtold en de SP we zonder de christelijke overtuiging best kunnen regeren, is het besef verloren gegaan dat als God en godsdienst uit de regering wordt gesloten we het gevaar lopen dat we voordat we het beseffen onze vrijheid dreigen te verliezen. Lutzer, de auteur, schetst in zeven hoofdstukken hoe de Duitse bevolking in de ban van Hitler en zijn volgelingen ten onder dreigde te gaan. Hoe de pers en de propaganda de mensen verblindden met kretologie die ver van de praktijk af staat, maar bol staat van beloften die nooit na de verkiezing verwezenlijkt zullen worden. De persvrijheid wordt aan banden gelegd, de geschiedenis wordt ingekleurd en niemand spreekt er meer kwaad van dat meer kinderen geaborteerd worden dan er geboren worden. Hoe lang duurt het nog voordat geloven in een scheppende God op de christelijke scholen wordt verboden, maar waar seksuele voorlichting verplicht wordt gesteld? Op het laatste partijcongres van de VVD bestond de minister-president het te beweren dat we nieuwkomers in ons land duidelijk moeten maken wat onze waarden zijn: trots, koppigheid en zelfvertrouwen! Hoe ver kan een mens verdwaald zijn in zijn denken en kennelijk geen idee meer hebben van wat wezenlijk en werkelijk van waarde is in ons land en onze geschiedenis? Om over historisch besef nog maar te zwijgen.
   Het boek van Lutzer gaat diep in op allerlei methoden die Hitler en zijn trawanten doorvoerden, met alle gevolgen van dien. Lutzer houdt de Amerikanen, maar ons Nederlanders niet minder, een spiegel voor, en met name ons christenen. Een spiegel waarin wij de moed dienen op te brengen uit te komen voor onze christelijke waarden en principes, in woord en daad. Nu nog kunnen we getuigen van de liefde van Christus die bevrijdend en helend in elke relatie aanwezig mag zijn. Bonhoeffer had gelijk toen hij beweerde dat goedkope genade de doodsvijand van de kerk is. Ook vandaag hebben we christenen nodig die pal durven staan voor de waarheid en hun (onze) principes niet verloochenen, ook in de politiek. Dat is geen kwestie van grote daden, maar van levend geloven dat de tijdsgeest durft te weerstaan. Zoals Peter Marshall het eens uitsprak: 'Het is beter te mislukken in een zaak die uiteindelijk zal slagen, dan te slagen in een zaak die uiteindelijk zal mislukken.' In dit alles staat een persoonlijke relatie met God voorop. Dat betekent ook dat we moeten beseffen dat alleen door Woord en Geest geleid er voor een mens leven is om te worden zoals God hem heeft bedacht en bedoeld: zijn kind! Ik wil maar één ding zeggen: LEES DIT BOEK!