Gebed en evangelisatie  (hoofdpagina)

Recensie in Profetisch Perspectief, door drs. Jan van Barneveld (lente 2016)

   Dit boekje toont de noodzaak en het grote belang van ons 'worstelen in gebed' voor anderen. Het is een strijd met de tegenstander in de hemelse gewesten. Belangrijke elementen bij ons bidden zijn: verborgen zonden, het blijven in Christus, geloof en bidden in overeenstemming met Gods wil. De schijfster behandelt ook enkele grote hindernissen voor een krachtig gebed. Bijvoorbeeld zonde en afgoden, haat of wrok, ego├»sme en ongeloof. Ze noemt ook de remedie voor al die hindernissen: laat je reinigen door het bloed van Christus, laat je oude vlees kruisigen en bid om een krachtig werk van de heilige Geest. Zo, door krachtig gebed, kunnen we oogsten bij onze evangelisatiearbeid en in de prediking van het Woord. Uiteraard wordt door haar ook de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6 besproken. Jessie Penn-Lewis leefde van 1861 tot 1927. Het binden van 'de sterke' speelt bij haar een belangrijke rol. Ze beschrijft hoe ergens een gebedsgroep een geestelijke doorbraak 'forceerde' waarna er een kleine opwekking plaatsvond. In hoofdstuk 7 beschrijft zij Openbaring 13 en de gemeente in de eindtijd; de antichrist die strijd voert tegen de heiligen. Deze evangeliste van een eeuw geleden was dus ook al met vragen over de eindtijd bezig. Het is een belangrijk boekje voor gelovigen die groei willen ervaren in hun gebedsleven.