In volle vlucht  (hoofdpagina)

Recensie in de Nieuwe Koers, door Aad Kamsteeg (mei 2015)

   Ze was uitgezonden door de Christian and Missionary Alliance (CAMA). Ik ontmoette haar in maart 1973 in Ban Mé Thuot in het toenmalige Zuid-Vietnam, dat nog hevig in oorlog was met het communistische noorden. Betty Mitchell heette ze, echtgenote van Archie, die een jaar eerder door de Vietcong was ontvoerd. In plaats van toen op de vlucht te slaan, bleef Betty Mitchell op haar post. Onder de stam van de Rhadé bracht zij in woord en daad het evangelie. Het was de eerste keer, maar niet voor het laatst dat ik groot respect kreeg voor het werk van de CAMA. En nu kreeg ik een biografie over de oprichter van de CAMA toegestuurd. Het gaat om Albert Benjamin Simpson (1843-1919), een indrukwekkende Canadese prediker, theoloog en auteur. Hij groeide op in een streng calvinistisch milieu en bewoog zich later in charismatische richting. Simpsons passie was zijn dienst aan God. Biograaf Tozer tekent hem niet alleen als een gedreven en intelligent mens, maar ook als een sympathiek mens. Met al zijn gaven was Simpson in bijbelse zin nederig, een typisch kenmerk van de gelovige die tegenover de heilige God heeft gestaan en uit genade wil leven.


In New York

   Simpson stamde uit een Schots hypercalvinistisch geslacht waarin eenzijdige nadruk op eeuwige verkiezing en verwerping, die de gelovige als het ware verlamde. Misschien legde Simpson daardoor na zijn afscheid van de presbyteriaanse kerk het accent wel erg sterk op de vrije wil van de mens. Maar duidelijk is dat Simpson in het Koninkrijk van Jezus Christus tot grote zegen is geweest. God houdt van mensen die hun hele hart aan Hem geven. Natuurlijk kunnen belangwekkende discussies worden gehouden over bijvoorbeeld Simpsons visie op gebedsgenezing, maar er zijn vaak belangrijker dingen te doen dan discussiëren. Simpson prioriteit was het uitdragen van het evangelie naar de gemarginaliseerden in de samenleving, nationaal en tot in de uithoeken van de aarde. Wat dat betreft sloeg hij zijn vleugels pas goed uit - om vervolgens in volle vlucht te komen - tijdens zijn circa dertigjarige verblijf in de in het hart van New York gevestigde Gospel Tabernacle waar zijn missionaire activiteiten zich snel uitbreidden.


Bemoediging

   Wat wij anno 2015 aan een godvruchtig man uit de vorige eeuw hebben? Bemoediging! En inspiratie met het oog op evangelisatie en zending. Simpson meende dat het tijdstip van Christus’ wederkomst samenhangt met de mate waarin de volken met het evangelie zijn bereikt. En er is meer. Simpson had de soepelheid van geest om eens zinvolle tradities en regels weg te doen als zij het werk van de Heilige Geest gaan belemmeren. En hij maakte waar dat voor hem nieuwe ontdekkingen als genezing en tongentaal ondergeschikt moeten blijven aan de boodschap van redding door het bloed van Christus. Tot op de huidige dag trekken CAMA-medewerkers met die erfenis de wereld in.