De verovering van KanaƤn  (hoofdpagina)

NBD|Biblion recensie - W. H. J. van Stiphout

   Het oudtestamentische boek Jozua behoort volgens de joodse indeling tot de Vroege Profeten van de Bijbel. Volgens de christelijke indeling wordt het tot de Historische boeken gerekend. De auteur (1861-1927) was evangeliste rond de wisseling van de negentiende en twintigste eeuw. Zij was actief in de Keswickbeweging en in een opwekkingsbeweging in Wales. In deze uitgave wordt het boek Jozua gelezen als oefenplaats om het kwaad te overwinnen, zodat het zicht op het christelijke heil verhelderd wordt. Feitelijk maakt men het joodse boek Jozua secundair door het op deze wijze te lezen vanuit een christelijk perspectief. Het lezen van dit boek blijft waarschijnlijk beperkt tot enkele christelijke opwekkingsgemeenten, want het is zeer gedateerd.


Reactie uitgever

   De opmerking dat het zeer gedateerd is, en dat het daarom in beperkte kring gelezen zal worden, is naar mijn mening geen goed argument. De werken van Darby en Kelly zijn ook 'zeer gedateerd', maar ze worden nog gretig gelezen. Als dit boekje weinig lezers trekt, zal dat waarschijnlijk een heel andere oorzaak hebben. Ook de opmerking dat het joodse boek Jozua secundair gemaakt wordt door het 'op deze manier te lezen', gaat uit van de niet bewezen vooronderstelling dat de auteur het alleen typologisch lezen wil. Maar een boek kan naast de historische betekenis ook een typologische betekenis hebben, en wanneer de auteur op een gegeven moment de typologische visie uiteen wil zetten, betekent dat natuurlijk niet automatisch dat daarmee de historische betekenis geloochend of secundair gemaakt wordt. De term 'een' opwekking in Wales doet het bovendien (wellicht onbedoeld) voorkomen alsof het een onbeduidende opwekking was, of 'een van de vele', terwijl de opwekking van 1904-05 de grootste opwekking van de twintigste eeuw (in Wales) was, die ook in veel andere landen opwekkingen veroorzaakte.