Kom, Here Jezus  (hoofdpagina)

NBD|Biblion recensie - ds. Jenno Sijtsma

   De Chinese evangelist en auteur Watchman Nee (1903-1972) was een van de bekendste en grootste uitleggers van de Bijbel in China. Als geen ander bestudeerde hij elke dag Gods Woord en predikte hij de verlossing door Christus. In dit boek geeft hij een beknopte uitleg van het laatste Bijbelboek, waarin hij uitgaat van de (tegenwoordig algemeen losgelaten) kerk-wereld-historische uitleg. Dat betekent onder meer dat volgens hem de tijd van Sardis de tijd is toen Luther zijn werk begon. Hij is van mening dat de Vergadering der Gelovigen (door hem de Broeders genoemd) zelfs de Reformatie overtrof. De uitleg is zonder meer knap, met ongemeen veel boeiende details, die veelal instemming oproepen, maar soms ook afwijzing. Fel is hij gekant tegen de Rooms-Katholieke Kerk en door de Mariaverering wordt zelfs 'afgoderij aan hoererij toegevoegd'.