cover

Inkijkexemplaar

ISBN: 9789491706769
iBook | Paberback | eBook
Formaat: 14 cm x 22 cm
108 pagina's
Verschenen: februari 2021
Omslag: Joax, Rotterdam

De goede belijdenis - Basislessen deel 2

Watchman Nee

€ 7,99

bestelbutton

Het leggen van een goed fundament is essentieel voor de groei van de christen en voor de opbouw van het lichaam van Christus. De apostel Paulus spoorde de jonge TimotheĆ¼s aan met deze woorden: 'Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd' (2 Tim. 1:13-14). Dat goede van de fundamentele leerstellingen over het praktische christelijke leven is een vaste basis waarop wij kunnen bouwen. Dit tweede deel van de basislessenserie bevat boodschappen over openbare belijdenis, afscheiding van de wereld, de opheffing van verschillen, getuigen, mensen tot Christus brengen en behoud voor het gezin. Moge de Here ons genadig zijn en ons helpen deze lessen trouw te leren.

Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-artikel:

Watchman Nee