cover

Inkijkexemplaar

Recensies

ISBN: 9789491706677
iBook | Paperback | eBook | Google Play
Formaat: 14 cm x 22 cm
407 pagina's
Verschenen: november 2018
Omslag: HAS, Ede

De strijd rond de waarheid over homoseksualiteit

Jeffrey Satinover

€ 14,99

bestelbutton

Wat zegt de wetenschap nu eigenlijk écht? Wat zegt de wetenschap als haar bedrijvers (en volgers) eenmaal zijn bevrijd van hun ideologisch gekleurde bril? Psychiater Jeffrey Satinover* (Harvard, Yale, MIT - BSc, MEd, MD, MSc, PhD, lid American Board of Psychiatry and Neurology) onderzoekt wat daar in de massamedia (en in de rest van de maatschappij) over gezegd wordt. Veel studies zijn ondeugdelijk (soms zelfs opzettelijk), en de studies die wel deugdelijk zijn, zeggen in de meeste gevallen dat homoseksualiteit geheel of deels veranderen kan (wat niet betekent dat dit onveranderlijk gebeurt), en dat je niet te snel moet concluderen dat men nu eenmaal zo geboren wordt (denk aan de tweelingenstudies, waarbij in veel gevallen slechts de ene helft van een een-eiige tweeling homoseksueel of lesbisch is), wat natuurlijk niet betekent dat biologie niet betrokken is bij menselijk gedrag (denk aan de gedragsgenetica, een aspect dat ook in het boek behandeld wordt). U kunt hier hoofdstuk 1 lezen: het is niet wetenschappelijk, en ook niet democratisch (dit hoofdstuk is een must voor iedereen die voor vrijheid van denken en voor onafhankelijke, ongecensureerde, niet-gepolitiseerde wetenschap is, en die onbevooroordeeld over dit moeilijke onderwerp wil nadenken). Wat betreft de vaak verguisde ‘conversietherapie’ - een term die door tegenstanders werd bedacht (‘change exploring therapy’ of ‘change allowing therapy’ zou een betere term zijn) en die in 2016 voor het eerst werd gebruikt op Malta door activisten van de Malta Gay Rights Movement (zie dit artikel van Christian Concern) - is dit artikel door Jeff Fountain, directeur van het Schuman Centrum voor Europese Studies in Amsterdam, een verhelderend stuk dat de misvattingen rechtzet en de propaganda van de feiten onderscheidt: conversietherapie: meer kwaad dan goed? Het gevolg voor andersdenkenden (waaronder veel christenen) is onterechte discriminatie en volstrekt misplaatste beschuldigingen van haat (haat is een emotie, geen moreel perspectief). De meer agressieve LHBTI-activisten draaien de zaak juist om en maken gebruik van wat je in woke-termen ‘hatecraft’ zou kunnen noemen (tactieken waarmee een andersdenkende haat in de schoenen geschoven wordt). De drijfveer van een boek als dit is juist liefde, maar wij leven vandaag de dag helaas in een tijd waarin je - zoals de boektitel van een boek van de Leidse hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging het zegt - 'mag zeggen wat je denkt, als je maar hetzelfde denkt als iedereen'.

Het model dat dr. Satinover ontwikkelde, is gebaseerd op de moderne wetenschap en op psychologische inzichten in gewoonten, dwanggedrag en verslaving. Dr. Satinover schreef zijn boek overigens niet als ‘gelovige’ (een veel gehoord verwijt is dat een boek als dit alleen maar uit religieuze motieven geschreven kan zijn). Hij is een seculiere Jood die het beste uit meerdere wereldbeschouwingen kiest. In dit boek ontmoeten traditie (die gelovigen uiteraard zullen waarderen) en het moderne wetenschappelijke onderzoek elkaar in een verrassende nieuwe visie op een van de meest controversiële kwesties van onze tijd, niet alleen om medeleven te betonen, maar ook om hoop te geven aan hen die willen veranderen. De vooroordelen (veel mensen zijn er diep van overtuigd dat verandering onmogelijk is) zijn helaas zeer groot en zijn diep ingeburgerd, zodat veel mensen bijna niet meer in staat zijn om objectief over dit onderwerp na te denken. U kunt hier de inleiding lezen, en hier hoofdstuk 17, getiteld De bank van Troje (hier ook Engelstalig), een samenvatting van een studie die dr. Satinover in 2005 schreef over hoe de geestelijke gezondheidsorganisaties een verkeerde voorstelling geven van de wetenschap. Dr. Satinover zegt in zijn lezing hieronder (zie video) ook dat het goed is te bedenken dat veel onderzoek door bevooroordeelde activisten gedaan wordt (zoals bijv. dr. Susan Cochran, die wel een goede onderzoeker is, maar die ten tijde van de zaak Lawrence vs. Texas haar onderzoeksresultaten bewust verkeerd weergaf, en zelfs na een verzoek van de rechter weigerde haar onderzoek aan haar eigen advocaten te overhandigen). Het boek van dr. Satinover heeft zeker niet aan actualiteit ingeboet, ondanks dat het oorspronkelijk in 1996 uitgegeven werd.

Het boek is ook verkrijgbaar via Amazon.

*Dr. Satinover (Chicago, 1947) is psychiater en psychoanalyticus. Hij was lid van het College van Psychiatrie en Kinderpsychiatrie aan de Yale University School of Medicine (1982-1986) en president van de C. G. Jung Foundation te New York. In 1974 was hij de jongste persoon ooit die een docentschap kreeg in de William James Lectures in Psychology and Religion aan de Harvard Universiteit (onderwerp: Imagination in Art and Religion). Hij was tevens gasthoogleraar staatsrecht en burgerlijk recht aan de Princeton Universiteit (2004-2005). Van 2009 tot 2010 was hij Distinguished Visiting Professor of Science and Mathematics aan het King’s College in New York. Hij was gasthoogleraar (Behavioral Finance) aan het Lorange Institute of Business en aan de ETH (2008-2013) - beide in Zürich. Hij is tevens directeur van Quintium Analytics, LLC, New York. Van 2014 tot 2017 werkte hij als psychiater en psychofarmacoloog bij CPC Associates (Danbury, CT). Daarna werd hij directeur van het Sterling Institute for Neuropsychiatry and Behavioral Medicine, dat hij met zes collega’s in 2017 heeft opgericht. Dr. Satinover diende ook als vliegerarts (1e combat support helikopterbataljon van het 169e luchtmachtregiment, National Guard, CT) en als legerpsychiater (met de rang van majoor). Doctoraten: een BSc in Humanities & Science (MIT, 1965-1971); een Master of Education in Clinical Psychology & Public Practice (Harvard, 1971-1973); MD (Medical Doctor, UT-Health, 1978-1982); en een MSc in de theoretische kwantumfysica (Yale, 2000-2002). Hij ontving tevens een diploma (analytische psychologie) van het C. G. Jung Instituut in Zürich, waar hij de jongste gediplomeerde ooit werd en waar hij lesgaf in psychiatrie, psychofarmacologie en teamwerk in behandeltrajecten. In 2008 ontving hij een PhD (summa cum laude) in de theoretische interdisciplinaire natuurkunde (natuurkunde en financiën) van het laboratorium van Didier Sornette aan de universiteit van Nice (2003-2008). Hij wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken over publieke beleidszaken bij de Verenigde Naties, het Amerikaanse Congres en het Britse Parlement. Op 28 april 2003 presenteerde hij als getuige-deskundige voor ‘The Massachusetts Senate Committee Studying Gay Marriage’ bewijs dat er soms ook een spontane verschuiving van homoseksualiteit naar heteroseksualiteit plaatsvindt.


De auteur geeft een lezing over zijn monografie 'De bank van Troje'