cover

Inkijkexemplaar

ISBN: 9789491706448
iBook | Paperback | eBook
Formaat: 13.5 cm x 21 cm
133 pagina's
Verschenen: november 2015
Omslag: Studio Mol, Finland

De oordeelstroon van Christus

David Morrieson Panton

€ 7,49

bestelbutton

Veel christenen die blij het refrein ‘Glorie, glorie voor mij’ hebben gezongen, zullen straks een grote schok te verwerken krijgen wanneer zij voor de oordeelstroon van Christus staan en ontdekken dat het voor hen geen ‘glorie’ is. De eerste ontmoeting die wij straks met Jezus zullen hebben, vindt plaats voor Zijn oordeelstroon, en niet bij de troon der genade. Dan zal ieders werk aan het licht komen, ‘want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het VUUR uitmaken’. Dan zal elke christen loon naar werken ontvangen. Vleselijke christenen zeggen vaak: ‘Ik houd me niet bezig met loon; ik zal toch wel gelukkig zijn.’ De jongen die ongehoorzaam was, werd BELOOND naar zijn werken. Misschien wilde hij zich ook niet druk maken over loon, maar hij kreeg het wel.

Dit boekje van D. M. Panton wordt nu in het Nederlands uitgegeven omdat het zo duidelijk weergeeft wat de Bijbel leert over de toekomstige, ongelukkige toestand van de ongehoorzame christen, en omdat het negeren van deze leer voor een groot deel bijgedragen heeft aan de huidige traagheid en onverschilligheid van de gemeente.

David Morrieson Panton werd in 1870 op Jamaica geboren. Zijn vader was daar aartsdeken en zendeling van de Anglicaanse Kerk. Zijn oom was de aartsbisschop van Brits-West-Indië. In 1885 keerde Panton terug naar Engeland om er te studeren. Eerst aan de Old Hall School in Wellington, vervolgens aan het St. Lawrence College in Ramsgate en ten slotte aan het Caius College aan de universiteit van Cambridge, waar hij rechten studeerde met de bedoeling advocaat te worden. Op Cambridge kwam hij via een studiebegeleider (dhr. Labaerestier) in aanraking met de leer aangaande het Duizendjarig Rijk en de voorwaarden waaraan de discipelen moeten voldoen om met Christus te kunnen heersen. Deze waarheden brachten een revolutie in zijn leven teweeg, zodat hij zijn juridische carrière opgaf om een sober leven te leiden zonder aardse beloningen en gunstbewijzen.