cover

Inkijkexemplaar

Recensies

ISBN: 9789491706288
iBook | Paperback | eBook
Formaat: 13.5 cm x 21 cm
45 pagina's
Verschenen: november 2014
Omslag: Has, Ede

Sensitivitytraining

G. Hette Abma

€ 4,99

bestelbutton

Sensitivitytraining is een 'gevoeligheidstraining' die vandaag de dag door steeds meer organisaties wordt ingezet om echte of vermeende communicatiestoornissen tussen hun werknemers te verhelpen. Het doel is mensen 'gevoeliger' te maken voor de ander, de ander te leren respecteren, en door 'volkomen eerlijkheid' in rollenspelen, spelletjes en groepsgesprekken jezelf 'vrij te spelen' van alle remmingen en frustraties die door je eigen specifieke sociale vorming deel zijn gaan uitmaken van je sociale wezen. De onderlinge eenheid die (volgens de trainer) dan ontstaat, moet vervolgens de productiviteit van de organisatie ten goede komen. Maar maakt sensitivitytraining mensen wel echt gevoeliger? Komen mensen er wel altijd beter uit? Is het wel zo verstandig om deel te nemen aan trainingen die als slogan hebben: niet ik, maar de groep? Past de christen daar wel tussen als hij zich wil houden aan de oproep van Paulus: niet ik, maar Christus? Kan hij in zo'n groep wel staande blijven als hij niet wil buigen voor de groepsmoraal, maar zich wil houden aan de wet van Christus?

Ds. G. Hette Abma (1947-2017) was predikant, lid van de redactie van 'Israƫl en Kerk', en eindredacteur van het blad 'Profetisch Perspectief'.

Een interessant artikel dat hier bij aansluit gaat over de 'kenosis' bij de 'wereldtherapie' (hoe arrogant kan een mens zijn) van J. L. Moreno: kenosis.

Zie ook deze brochure van J. I. van Baaren: Sensitivitytraining in het licht van de Bijbel.