cover

Inkijkexemplaar

ISBN: 9789491706042
iBook | Paperback | eBook
Formaat: 10.5 cm x 17.5 cm
63 pagina's
Verschenen: maart 2013
Omslag: Studio Stien

Het werk van de Heilige Geest

Jessie Penn-Lewis

€ 6,49

bestelbutton

In dit kleine boekje geeft Jessie Penn-Lewis ons een beeld van de dienst van de Heilige Geest als Trooster, Leraar en Getuige van Christus. We zien wat de vrucht is van een leven in de Geest en leren wat het doel van God is in de zending van de Heilige Geest. Mevrouw Penn-Lewis schrijft: 'Ik wil niet uw verstand of uw gevoel bevredigen, of u bevestigen in uw mening of visie. Ik wil u juist van al die dingen wegleiden en u alleen maar vragen: kent u de Heilige Geest? En kent u door de Heilige Geest de Here Jezus en de Vader? Met andere woorden: kent u God?'

Jessie Penn-Lewis (1861-1927) was een Welshe evangeliste en schrijfster van christelijke boeken. Ze leerde zichzelf het alfabet en las al op 4-jarige leeftijd zelfstandig de Bijbel. Ze werd vooral bekend door haar samenwerking met opwekkingsprediker Evan Roberts, en ze speelde een belangrijke rol in de Keswickbeweging en in de opwekking in Wales (1904-1905). Haar bediening bracht haar in landen als Zweden, Rusland, Finland, India, Canada en de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-artikel:

Jessie Penn-Lewis.