Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.

Moslims en het evangelie


door William Saal


Woord vooraf

   Zo’n 25 jaar geleden1, is er een boek uitgegeven onder de titel Hoe benader ik moslims? Dat boek was ontstaan uit een verzameling geschriften. Het doel ervan was christenen aan te moedigen contact te leggen met moslims en hun het Goede Nieuws te vertellen op een manier die aansluit bij de gedachtenwereld van de islam. Dit nieuwe boek heeft de kenmerken van deze eerdere publicatie bewaard. Het ontstond als een eenvoudige herziening van de tekst in het eerder genoemde boek, maar het werd al spoedig een veel diepgaandere inleiding tot de mogelijkheden en onmogelijkheden van evangelisatiewerk onder moslims.
   Het doel van dit boek is de lezer op een praktische manier te helpen om een duidelijk getuigenis van zijn of haar geloof in de Here Jezus Christus af te leggen aan moslims.
   Veel ervaren collega’s hebben aan dit werk bijgedragen. Enkelen ervan wil ik graag bij name noemen. Steves stijl en manier van denken hebben me geholpen om zaken die ik voor vanzelfsprekend hield, opnieuw te overwegen. Donna heeft me geholpen de positie van de vrouw en de invloed van de volksislam te begrijpen. Sams inzichten in het islamitische wereldbeeld en het belang van contextualisatie hebben ons aangemoedigd ook over onze eigen waarden en idealen na te denken. Tims studies van het Evangelie van Lucas waren bij herhaling te gebruiken. Ginger gebruikte haar gaven om een overzicht te maken van de materialen die voor evangelisatie gebruikt kunnen worden. Ivan gaf op tal van zaken waardevolle suggesties. Dit boek is grotendeels het product van hun arbeid. Ik ben zeer dankbaar voor deze broeders en zusters.
   Dit boek is meer dan papier en inkt. Het bestaat uit levende ideeën die bedoeld zijn om u aan te moedigen Gods ontferming voor de moslims te leren kennen. Een vijfde van de wereldbevolking noemt zichzelf moslim. Zij dienen te horen over de genade van Christus en dienen Zijn liefde in ons te zien. Het is mijn gebed dat Gods ontferming voor de moslims door u gestalte mag krijgen en dat u om Christus’ wil met hen bevriend raakt.

William J. Saal2
Oud-directeur AWZ (Arabische Wereld Zending), VS.3Bij de Nederlandse vertaling

   Het vertalen van dit boek heeft me naast veel inspanning ook veel vreugde gegeven. Ik sluit me van harte aan bij de laatstgenoemde woorden van mijn collega uit Amerika. Het boek dat u nu in handen heeft, is hier en daar wat aangepast aan de Nederlandse situatie. De ruim 400.0004 moslims in ons land zijn van gastarbeider medelander geworden. Wij kunnen als christen niet om deze medelanders heen en het is mijn verlangen dat dit boek u op weg zal helpen om mensen als Achmed, Mahmoed, Rabiha en Chadidja deelgenoot te maken van de hoop die in u is.

H. A. (Bert) de Ruiter, 1993
Oud-directeur AWZ-Nederland5Noten:

1 Dit werd in 1993 geschreven. - E. M.

2 William Saal overleed in juli 1997 aan de gevolgen van een hartaanval. - E. M.

3 In 2010 is de AWZ samengegaan met Pioneers (www.pioneers.org). - E. M.

4 De 400.000 is een getal uit 1993. In 2020 bedroeg het aantal moslims in Nederland ruwweg 5 procent van de totale bevolking (rond de 855.000). - E. M.

5 Tegenwoordig Pioneers: https://www.pioneersnederland.org. - E. M.