Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.

Het leven dat overwint


door Watchman Nee


Voorwoord bij de Engelse editie

   Kent u het leven dat overwint? Schaamt u zich voor het soort christenleven dat u leidt? Hebt u zo vreselijk gefaald in het streven naar overwinning dat u uitroept: ‘Ik, ellendig mens!’ (Rom. 7:24)? Wees er dan van verzekerd dat uw redding nabij is: ‘Gode zij dank door Jezus Christus’ (Rom. 7:25). Want het leven dat overwint, is niet iets wat u bereikt, maar iets wat u verkrijgt. Het is geen veranderd leven, maar een ander of uitgewisseld leven. Het is niet onderdrukking, maar uitdrukking. En het bevindt zich niet in uzelf, maar in Christus die in uw woont. Het leven dat God u geeft, dat u ontvangt op het moment dat u in Zijn Zoon Jezus Christus gelooft, is dat andere leven. Het is een leven dat zonde overwint, dat voor intieme gemeenschap met God zorgt en dat vol van innerlijke bevrediging en kracht is. Het is al in u en wacht erop totdat u het gaat ontdekken en gebruiken. Het geheim van het ervaren van de kracht van dat leven is uzelf loslaten en de Here Jezus Zijn leven door u heen laten leven. Hij leeft in uw plaats. Dat vraagt om het geloof van een kind. Door dat geloof zult u meer dan overwinnaar zijn door Hem, die u liefheeft.
   Om gelovigen te helpen genieten van dit overwinnende leven, gaf Watchman Nee in 1935 in de maanden september en oktober een reeks boodschappen over dit onderwerp tijdens een conferentie in Sjanghai, China. Hij besprak de volle breedte van dit belangrijke onderwerp met zijn gebruikelijke grondigheid, heel direct, maar ook in alle eenvoud. Op die conferentie begon de auteur met de persoonlijke ervaring van de gelovige, die tot onze eigen schande van een veel lager niveau is dan gewenst. Vervolgens beschrijft hij het soort christenleven zoals God dat voor Zich ziet en zoals Hij het ook voorschrijft. Daarna beschrijft hij de aard van het leven dat overwint, voordat hij ten slotte uitlegt hoe de gelovige dat leven kan binnengaan.
   Hij gaat ook in op belangrijke zaken als ‘overgave’ en ‘geloven’, wat de noodzakelijke voorwaarden zijn om het overwinningsleven binnen te kunnen gaan. Maar hij waarschuwde zijn toehoorders ook voor de test van hun geloof die daarop volgen zal. Hij moedigde gelovigen aan om te groeien in de genade van de Here Jezus. Hij benadrukte ook de noodzaak van het hebben van het kenmerk of teken van overwinning, namelijk lofprijzing. En ten slotte eindigt hij met de eerste en laatste daad na het ervaren van de overwinning, en dat is toewijding.
   Deze boodschappen zijn nu voor het eerst vertaald uit het Chinees en worden in boekvorm aan de lezers gepresenteerd. Moge de Here der heerlijkheid verheerlijkt worden doordat Zijn leven geleefd wordt in en door Zijn dienstknechten.