Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.

Wie denkt, moet geloven


door A. E. Wilder-Smith


Hoofdstuk 3 - De Neanderthalers denken rationeel


   

Prigogine en het ontstaan van leven

   Ik moet ook nog vermelden dat Ilya Prigogine in 1979 de Nobelprijs ontving voor zijn onderzoek naar spontane structurering in niet-evenwichtssystemen.1 Zijn bevindingen werden in de hele wereld door materialisten (en ook door Prigogine zelf) direct aangegrepen om de mogelijkheid van abiogenese (het spontaan ontstaan van leven uit dode materie) uit niet-gestructureerde materie te bewijzen. Zo meende men de door de tweede hoofdwet (van de thermodynamica) onmogelijk verklaarde spontane structurering tot leven omzeild te hebben. Bij deze wat voorbarige conclusie van de materialisten ten aanzien van een mogelijke abiogenese moet men niet uit het oog verliezen dat Prigogine uitsluitend systemen behandelde die ver uit evenwicht waren. Zulke systemen zijn dus irreversibel (onomkeerbaar) en hebben met de organisch-chemische reactiesystemen die bij abiogenese behoren niets gemeen. Zulke organisch-chemische systemen, die spontaan de oorspronkelijke bouwblokken van het leven aangeleverd zouden hebben, zijn natuurlijk, zoals iedere chemicus weet, omkeerbaar (afgezien van bepaalde bekende ‘entropiegaten’), zodat Prigogines anderszins zo belangrijke werk in dit verband van geen belang is.


Noten:

1 Vgl. Glansdorff, P., Prigogine, I., Thermodynamic Theory of Structure, Stability and Fluctuations, Wiley-Interscience (John Wiley & Sons Ltd., London, New York, Sydney en Toronto), herdrukt in 1978. - E. M.