Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.

De realiteit van het lichaam van Christus


door Watchman Nee


Voorwoord bij de Engelse editie

   ‘(…) en [heeft] Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt’ (Ef. 1:22-23). Zoals Christus als hoofd van de gemeente heel reëel is, zo is de gemeente als lichaam van Christus ook heel reëel. Maar voor velen is de gemeente van Christus een vage, abstracte term. Zij is niet meer dan een prachtig idee of een nobele theorie. Zij is geen levende realiteit, zoals de Bijbel haar beschrijft. Het is hoog tijd dat allen die de Here zoeken een nieuw inzicht krijgen in het lichaam van Christus. Wij moeten zien dat het lichaam van Christus een ‘leven’ is waarin wij leven. Het moet onze dagelijkse ervaring worden. In dit kleine boekje, dat bestaat uit samengevoegde boodschappen die de auteur door de jaren heen gegeven heeft over dit onderwerp, probeert Watchman Nee ons de realiteit van het lichaam van Christus te tonen. Hij laat ons zien dat het lichaam van Christus gebouwd is op ‘leven’ en ‘levensbewustzijn’ (de ervaring van dat leven). Het is gebouwd op een levende relatie tussen de leden onderling en de leden en het hoofd. Dat lichaam wordt bestuurd door zijn eigen wetten, en gezegend zijn zij die deze wetten ontdekken en volgen. Voor hen is het lichaam van Christus inderdaad een levende werkelijkheid. Moge God allen die dit boekje lezen wijsheid en kracht geven om te leven in de realiteit van het lichaam van Christus.' (Rom. 16:25-27).