Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.

De geest van het evangelie


door Watchman Nee


Voorwoord bij de Engelse editie

   De komst van de Here Jezus naar de aarde was het werpen op de aarde van het vuur van het evangelie (Luc. 12:49). Hij begon met het roepen van de twaalf en de zeventig opdat zij het evangelie zouden verkondigen. Nadat Hij het verlossingswerk had volbracht door Zijn dood, droeg Hij Zijn discipelen op om het evangelie te prediken in de hele wereld.
   Het herstel van de gemeente omvat ook het herstel van de bediening van het evangelie. Het vuur van het evangelie moet branden in de gemeente. Het is de geest van het evangelie die het evangelie uitzendt met kracht. De liefde van God voor zondaren en het erbarmen van Christus met de verlorenen moet de harten van de evangelisten vervullen.
   In dit boekje deelt Watchman Nee zijn overtuiging met zijn jongere medewerkers dat het absoluut noodzakelijk is om de geest van het evangelie te hebben. Hij illustreert dit met behulp van episoden uit het leven van James M’Kendrick, in wie de geest van het evangelie ruim baan kreeg. Vervolgens geeft hij enkele praktische lessen in het verkondigen van het evangelie, zoals hoe wij de Here Jezus kunnen presenteren als de Vriend en Redder van zondaren, hoe wij zondaars kunnen helpen om in contact te komen met de Here Jezus, en wat de vier onmisbare factoren zijn om het evangelie aan te kunnen nemen. Ten slotte richt hij zich op een aantal onderwerpen die de onnaspeurlijke rijkdom van het evangelie openbaren.
   Moge God dit boekje gebruiken om in de harten van Zijn volk de geest van het evangelie op te wekken, opdat het vuur van het evangelie zich tot eer van God over heel de wereld verspreiden kan.