Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd. Website van de auteur: Robert Gagnon, met reacties op recensies.

Lijst met aanbevelingen (pdf). Met een voorwoord (pdf) van prof. dr. P. A. Siebesma.

Voordat u aan de tekst van Gagnon begint, wil ik u wijzen op het volgende pdf-artikel van prof. dr. Jeffrey Satinover: Het is niet wetenschappelijk, en ook niet democratisch (hst. 1 van zijn boek De strijd rond de waarheid over homoseksualiteit). U leest daarin hoe in de jaren '70 van de vorige eeuw de American Psychiatry Association en de American Psychological Association niet door nieuwe wetenschappelijke data, maar onder invloed van politieke druk door activistische splintergroepen binnen de eigen organisatie hun visie op homoseksualiteit gewijzigd hebben, en vervolgens ook de DSM dienovereenkomstig aangepast hebben. U kunt hier een lezing van hem bekijken (The Trojan Couch), zodat u duidelijk wordt hoe het wetenschappelijk bedrijf op dit punt duidelijk gekaapt is door activisten. Deze lezing is destijds ook getranscribeerd en is door mij vertaald: De bank van Troje. Het volgende verhelderende artikel verscheen in het oktobernummer (2016) van Stichting Promise: Bestaat er een homo-gen? Daarnaast is onderstaande video van Family Watch International een goede spoedcursus om inzicht te verkrijgen in deze materie:
De Bijbel en homoseksualiteit

Een hermeneutiek van de relevante bijbelteksten


door prof. dr. Robert A. J. Gagnon


Hoofdstuk 5 van het boek heeft als titel De hermeneutische relevantie van het bijbelse getuigenis. In het volgende PDF-document kunt u paragraaf 4 van dat hoofdstuk lezen (in het boek is dat pag. 519-568). Daarin bespreekt de auteur de problemen met de volgende stelling, waarna hij tot de conclusie komt dat de stelling (die vaak als argument gebruikt wordt) zeer ongenuanceerd en (mede daarom) onjuist is (klik op de link):

Homoseksualiteit heeft een genetische component waarvan de schrijvers van de Bijbel niet op de hoogte waren


De volgende onderwerpen komen daarin aan de orde:


- Een homoseksueel brein?

- Een homoseksueel gen?

- Gegevens uit studies naar eeneiige tweelingen

- Intra-uterinaire hormonale invloeden

- Geslachtelijke non-conformiteit in de jeugd en de socialisatie van kinderen

- Interculturele studies: er zijn grote verschillen in de culturele manifestaties van homoseksualiteit

- De invloed van het stedelijk leven en onderwijs

- De elasticiteit of fluïditeit van seksueel gedrag

- Kunnen homoseksuelen veranderen?

- De relatie tussen de wetenschappelijke gegevens en de visie van Paulus