Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.


De beste manier om het evangelie te presenteren


door Robert Govett
   De heilige drie-eenheid is in volmaakte harmonie het verlossingswerk begonnen en is nu bezig met de voltooiing ervan. Dit plan is begonnen bij de Vader. Door Zijn genadige uitverkiezing gaf Hij diegenen aan de Zoon, die door Hem gered moesten worden: Johannes 6:37, 39; 10:29; 17:2, 6, 9, 11, 12, 24; 18:9.
   De openbaringen van het evangelie maken ook aan ons bekend wat de taak van de Zoon en van de Heilige Geest is. De verschillende onderdelen van het werk worden door een van deze heilige personen uitgevoerd.
   I. Het werk van de Zoon heeft vooral betrekking op de eerder begane, openlijke zonden van de mens. Het brengt gerechtigheid, zodat het voor de zondaar mogelijk wordt om voor God te verschijnen. Door Zijn huidige tussenkomst wordt er ook voorzien in de behoefte van de gelovige, zodat diens smeekbeden en lofprijzingen kunnen worden aangenomen.
   II. Het werk van de Geest heeft met name betrekking op de zondaar, die immers altijd van nature slecht is en vervreemd is van God. Het is Zijn genadige taak om te vernieuwen en te heiligen.
   Welk van deze taken wordt nu het meest belicht in het Nieuwe Testament? Waar legden de discipelen vooral de nadruk op wanneer zij het evangelie verkondigden? Dit punt zal niet bepaald oninteressant of onbelangrijk gevonden worden door mensen die zich bezighouden met hetzelfde werk als de vroegchristelijke evangelisten. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die deze vraag zorgvuldig en biddend bestudeert vanuit het perspectief van het Nieuwe Testament, zal inzien dat het werk van de Zoon - en dan met name de vergeving van zonden die door Hem is verkregen en door Zijn opstanding is bevestigd - het belangrijkste onderwerp is om van te getuigen.