Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.Wees een fakkeldrager!

door James Chen


VoorwoordHet verhaal achter dit boek


   Deze uitgever (Christian Books Publishing House) geeft een boek uit onder de titel The Torch of the Testimony, waarin de geschiedenis wordt beschreven van onbekende en vaak naamloze groepen christenen door de kerkgeschiedenis heen, die moedig de fakkel van het getuigenis van de centraliteit van Jezus Christus gedragen hebben.
   Dat boek gaat over de geschiedenis van die fakkel - en van het doorgeven van die fakkel - tot het einde van de negentiende eeuw. Maar daar stopte het verhaal niet! De fakkel werd gewoon weer doorgegeven. Maar wie heeft die fakkel overgenomen? Misschien hebben vele groepen dat gedaan. Veel christenen geloven dat het de Kleine Kudde (de naam van gemeenten rond Watchman Nee) in China was die het getuigenis van de fakkel aan het einde van The Torch of the Testimony overnam en er de meest getrouwe manifestatie van was. Of was het Bakht Singh in India, of Prem Pradham in Nepal, of iemand die niemand van ons kent?
   Van 1930 tot 1950 was er waarschijnlijk geen groter getuigenis aangaande de centraliteit van Christus en Zijn Gemeente op aarde dan dat van de Kleine Kudde op het Chinese vasteland. Maar misschien breekt er nog eens een tijd aan waarin er een nog groter getuigenis zal zijn.
   De schrijver van dit boek was een van de christelijke werkers in de Kleine Kudde. Kort na de tweede wereldoorlog werd James Chen door Watchman Nee naar een kleine groep gelovigen in Hong Kong gestuurd. Op die plek ontstond er onder leiding van James Chen een grote en krachtige gemeente die duizenden leden telde.
   In de jaren zestig en de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw moesten James Chen en anderen met lede ogen aanzien hoe de gemeenten van de Kleine Kudde in heel Azië verdeeld raakten en uiteenvielen. Zoals in zoveel gemeenten in Azië, vond er ook in de gemeente van James Chen in Hong Kong een verschrikkelijke en vernietigende scheuring plaats.
   In 1974 bracht James Chen een bezoek aan de Verenigde Staten. Zijn gezondheid was toen al sterk achteruitgegaan, en zoals hij zelf al voorspelde, had hij niet lang meer te leven (hoewel hij toen pas 62 was). Toen hij in de Verenigde Staten aankwam, had deze dierbare broeder het gevoel dat God klaar was met de Kleine Kudde. Hij wilde zo graag nog meemaken dat de fakkel in een andere plaats aan een volgende generatie doorgegeven werd. Hij hoopte dat hij daar nog voor zijn dood getuige van mocht zijn.
   Dit boek bevat de boodschappen die zijn hoop tot uiting brachten. De volgende bladzijden bevatten de uitdaging die hij een groep jonge mensen in Santa Barbara in Californië voorhield. (Degenen van ons die daar bij waren, zullen die week en die boodschappen nooit vergeten.) Door te spreken tot die broeders en zusters, sprak hij zonder het te weten tot alle toekomstige generaties over de roeping, wat die roeping ons kost, en de wijze waarop God een volk zoekt - Zijn zoektocht naar mensen, in elke tijd, die Zijn getuigenis willen uitdragen tijdens hun leven. God zoekt in elke generatie een volk dat de toorts van Zijn getuigenis wil dragen.
   Lees dit boek. Geef het vervolgens door aan anderen. God zoekt naar een volk waardoor Hij iets nieuws kan doen op aarde. Wij hopen dat dit boek zijn weg vindt naar enkelingen (en groepen) die een hart hebben dat gelijk slaat met dat van Hem. Hoort u Zijn roepstem in uw hart? Verlangt uw hart ernaar om die fakkel te vinden en te branden als een levende getuige van de centraliteit van Christus en Zijn Gemeente in alle dingen?

Gene Edwards