De verovering van Kanaän

door Jessie Penn-Lewis


Voorwoord

   De lezingen over het boek Jozua die in dit boekje zijn opgetekend, werden oorspronkelijk gegeven tijdens bijeenkomsten voor christelijke werkers in de eerste maanden van 1911, en opgetekend om in latere edities van De overwinnaar (een kwartaalblad, opgericht in 1909 door de auteur) gepubliceerd te worden. Maar tijdens het doorlezen en corrigeren van de tekst voor publicatie in De overwinnaar , vond ik het beter om de tekst meteen in boekvorm uit te geven in plaats van hem te verspreiden over vier uitgaven van De overwinnaar.
   De lezingen werden zonder enige voorbereiding gegeven, met slechts enkele aantekeningen als geheugensteuntje. Mijn doel was om niet meer dan een overzicht te geven van de geestelijke strijd zoals die uitgebeeld wordt in de geschiedenis van Israëls oorlog in Kanaän. Omdat er slechts één keer per maand een toespraak gehouden werd, en omdat de toespraken in eerste instantie niet bedoeld waren voor publicatie, kan de stijl hier en daar wat onsamenhangend zijn, en de bijbeluitleg wat uitgebreider dan normaal. Maar omdat de toespraken licht werpen op de strijd tegen de machten der duisternis, en van nut kunnen zijn voor Gods volk in deze tijd, bied ik u de toespraken hier aan met al hun onvolkomenheden, erop vertrouwend dat de Geest van God de waarheid geeft aan hen die het nodig hebben.