cover

Inkijkexemplaar

Recensies

ISBN: 9789491706080
eBook | Paperback | iBook
Formaat: 13.5 cm x 21 cm
91 pages
Verschenen: april 2013
Omslag: Studio Stien

De verovering van Kanaän

Jessie Penn-Lewis

€ 7,50

bestelbutton

De auteur wilde de lezers van haar blad 'De overwinnaar' een overzicht geven van het geestelijk strijdtoneel, zoals dat in het boek Jozua wordt uitgebeeld in de verovering van Kanaän. De auteur ziet Kanaän niet alleen als het letterlijke beloofde land voor Israël, maar ook als het gebied waarin de gelovige terechtkomt als hij door ervaring de opstandingskant van het kruis leert kennen. Dat gebied kennen wij als ‘de hemelse gewesten’, en de auteur gebruikt de gebeurtenissen in het boek Jozua om ons te leren hoe wij de tactieken en werkingen van de geestelijke machten die wij daar tegenkomen, kunnen overwinnen.

Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-artikel:

Jessie Penn-Lewis