cover

Inkijkexemplaar

ISBN: 9789081950893
eBook | Paperback | iBook
Formaat: 12 cm x 18.5 cm
116 pages
Verschenen: februari 2011
Omslag: Studio Stien

Leidraad bij Openbaring

Watchman Nee

€ 8,00

bestelbutton

Dit boekje is een goede aanvulling op het boek Kom, Here Jezus van dezelfde auteur. Kom, Here Jezus is een ‘vers-voor-versverklaring’ van het boek Openbaring, terwijl Leidraad bij Openbaring zich hoofdzakelijk op uitlegkundige principes richt, maar daarbij ook de lezer prikkelt om geheel voor de Here Jezus te leven. Dit boekje zal de lezer helpen om het boek Openbaring te begrijpen en het toe te passen op zijn of haar eigen leven.

Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-artikel:

Watchman Nee