cover

Inkijkexemplaar

Recensies

ISBN: 9789083292922
Paperback | eBook | iBook
14 cm x 22 cm
296 pagina's
Verschenen: mei 2023
Omslag: Joax, Rotterdam

De gnostisch-occulte vloedgolf

Stefan van Wersch

€ 20,99

bestelbutton

De auteur, drs. Stefan van Wersch, in 1959 geboren te Maastricht, studeerde geschiedenis en klassieke talen aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waarbij hij zich specialiseerde in ideeën- en godsdienstgeschiedenis. Hij studeerde af op een onderzoek naar de oververtegenwoordiging van vrouwen in charismatische en chiliastische bewegingen, en publiceerde verder over mentaliteitsgeschiedenis en gnosticisme. Na zijn afstuderen was hij twee jaar geschiedenisleraar. Daarna werkte hij als diplomaat voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 1990 tot en met 1993 was hij secretaris aan de Nederlandse ambassade in Caïro. In 1996 vertrok hij naar Washington met het Midden-Oosten in zijn portefeuille. Van 2008 tot en met 2013 was hij ambassadeur van Nederland in Oman. Na Oman verhuisde hij met zijn gezin naar Berlijn waar hij leiding gaf aan het internationaal secretariaat van de Friends of the Syrian People, een organisatie van 120 landen.

Veertig jaar geleden was ‘gnosis’ een woord dat buiten de kringen van enerzijds godsdiensthistorici en classici en anderzijds aanhangers van esoterische stromingen nauwelijks bekendheid genoot. Daarin is een opvallende verandering gekomen. Deels valt die te verklaren door de voortschrijdende bestudering van de in 1946 in het Egyptische Nag Hammadi teruggevonden verzameling van gnostische teksten uit de Oudheid. Maar er is zeker meer aan de hand. De moderne cultuur blijkt gevoelig voor de religieus-occulte ‘kennis’ (gnosis), die het eeuwenoude gnosticisme te bieden heeft en die in onze dagen een zoveelste wedergeboorte beleeft in de zogeheten new-agebeweging. We staan - zo heet het - op de drempel van een nieuw tijdperk waarin allerlei positieve energieën gaan vrijkomen, de godsdiensten zullen samensmelten en de mensheid een hogere fase in haar geestelijke evolutie binnentreedt.

Ook verkrijgbaar bij BOL: paperback, eBook.