cover

Inkijkexemplaar

ISBN: 9789491706844
Paperback | eBook | iBook
Formaat: 14 cm x 22 cm
217 pagina's
Verschenen: augustus 2021
Omslag: Joax, Rotterdam

Heb elkander lief - Basislessen deel 6

Watchman Nee

€ 19,25

bestelbutton

Het leggen van een goed fundament is essentieel voor de groei van de christen en voor de opbouw van het lichaam van Christus. De apostel Paulus spoorde de jonge Timotheüs aan met deze woorden: 'Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd' (2 Tim. 1:13-14). Dat goede van de fundamentele leerstellingen over het praktische christelijke leven is een vaste basis waarop wij kunnen bouwen. Dit zesde deel van de basislessenserie bevat boodschappen over bestuurlijke vergeving, tucht, weerstand bieden aan de duivel, hoofdbedekking, de weg van de Gemeente, eenheid, het liefhebben van de broeders, priesterschap, het lichaam van Christus en het gezag van de Gemeente. Moge de Here ons genadig zijn en ons helpen deze lessen trouw te leren.

Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-artikel:

Watchman Nee