cover

Inkijkexemplaar

Recensies

ISBN: 9789491706882
Paperback | eBook | iBook | Google Play
Formaat: 14 cm x 22 cm
231 pagina's
Verschenen: september 2020
Omslag: Joax, Rotterdam

Herstel Uw werk

Watchman Nee

€ 19,95

bestelbutton

Wij leven in de laatste dagen. Overal om ons heen zien we verval, maar toch kunnen we door de ogen van ons geloof zien dat God gestadig naar de volvoering van Zijn eeuwig voornemen toewerkt. Zijn werk is een werk van herstel, waarbij de hele volheid van Zijn rijkdommen in Christus - die eens aan de gemeente toevertrouwd waren, maar die zij kwijtraakte door haar ontrouw - hersteld wordt. Door de genade die zij heeft ontvangen, zal de gemeente straks bekleed worden met blinkend en smetteloos fijn linnen, de rechtvaardige daden van de heiligen (Openb. 19:8). Zij zal als een heerlijke gemeente voor Christus geplaatst worden, heilig en onbesmet (Ef. 5:27). Vandaag de dag roept God de getrouwen onder Zijn volk op om zich helemaal aan Hem te geven, om pal te blijven staan voor Zijn naam en om dat doel van Hem volledig te dienen. Wie zal gehoor geven aan Zijn oproep?

Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-artikel:

Watchman Nee