cover

Inkijkexemplaar

Recensies

ISBN: 9789086030057
Paperback
Formaat: 14.5 cm x 22 cm
404 pagina's
Verschenen: oktober 2006
Omslag: Has, Ede

Oorlog tegen de heiligen

Jessie Penn-Lewis

€ 29,95

bestelbutton

Disclaimer: dit boek is ongeschikt voor jongeren, pasbekeerden, instabiele christenen en niet-christenen. Het is hoofdzakelijk bedoeld voor pastoraal werkers (professionals). Wie bekend is met het Medisch Studenten Syndroom (geneeskundestudenten die de ziekten waarover ze lezen op zichzelf betrekken), begrijpt hoe gemakkelijk dit boek deze kwaal bij de (gelovige) lezer kan veroorzaken. Het is een zeer moelijk boek dat gemakkelijk tot overmatige introspectie en zelfanalyse kan leiden, zodat men verstrikt kan raken in zichzelf en 'achter elke boom en elke kwaal een boze geest gaat zien'. Het spreekt vanzelf dat dit niet bevorderlijk is voor de geestelijke gezondheid. Bovendien is het gevaar dat gelovigen geestelijke feiten mentaal gaan begrijpen/doorgronden die de Heilige Geest nog niet voor hen bedoeld heeft, omdat ze daar nog niet rijp voor zijn. Dat was dan ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld een man als Watchman Nee later van mening was dat zijn boek De geestelijke mens niet meer uitgegeven zou moeten worden, omdat de Heilige Geest zo niet werkt. Niet alle stof, hoe goed misschien ook, is voor iedereen ook heilzaam. Terughoudendheid is dus geboden. Een vriendelijke waarschuwing als deze kan de nieuwsgierigheid prikkelen, maar het is voor de meeste geïnteresseerden toch verstandig daar niet aan toe te geven.

'Oorlog tegen de heiligen' is een ontnuchterend boek. Het confronteert ons met onze aangeboren neiging tot zelfmisleiding en het onvermogen van onze natuurlijke mens om de dingen die uit de bovennatuurlijke wereld tot ons komen, te beoordelen. Het kernwoord van het boek is 'misleiding'. Misleiding in de eindtijd, gericht op individuele gelovigen, en op de gemeente als geheel. 'Oorlog tegen de heiligen' laat ons zien hoezeer wij bij het onderzoeken van bovennatuurlijke ervaringen van God afhankelijk zijn, en dat zelfoverschatting wat betreft het eigen vermogen om geestelijke dingen te beoordelen, grote problemen kan veroorzaken in het leven van gelovigen. De les die 'Oorlog tegen de heiligen' ons leert, is dat iedere gelovige vatbaar is voor misleiding. Dit boek, dat gebaseerd is op de ervaringen van opwekkingsprediker Evan Roberts (1871-1951), en de inzichten van Jessie Penn-Lewis (1861-1927), reikt de lezer enkele principes aan die hem kunnen helpen om te midden van de vele bovennatuurlijke manifestaties van vandaag de dag, het goddelijke, het satanische, en het menselijke van elkaar te onderscheiden.

Dit boek wordt ook enkele malen geciteerd in een academisch werk over dit onderwerp: Demon Possession: Papers Presented at the University of Notre Dame. Het boek is een verzameling essays, samengesteld door de Christian Medical Association.