Welkom op de website van Uitgeverij Maatkamp

Uitgeverij Maatkamp geeft niet alleen recente christelijke boeken uit, maar wil ook oude en soms vergeten boeken op de markt brengen en houden die niet altijd commercieel succes beloven, maar die wel generaties lang voor veel christenen van geestelijke waarde zijn gebleken. De uitgever gelooft dat de zin van ons bestaan in tijd en eeuwigheid alleen in een persoon te vinden is: Jezus Christus. In de woorden van Augustinus: 'Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U.' De uitgever probeert met de boeken die hij uitgeeft deze visie uit te dragen.

De uitgever publiceert werken van de volgende auteurs:

Watchman Nee, A. W. Tozer, James Chen, Robert Govett (BA, MA), Jessie Penn-Lewis, prof. dr. P. A. Siebesma, Marianne Glashouwer, drs. Ruud van der Ven, ds. Jenno Sijtsma, prof. dr. A. E. Wilder-Smith, prof. dr. Edgar Andrews (BSc, PhD, DSc, FinstP, FIMMM, CEng, CPhys), prof. dr. Richard Weikart, prof. dr. Jeffrey B. Satinover (BSc, MEd, MD, MSc, PhD, ABPN), dr. Erwin W. Lutzer, prof. dr. Robert A. J. Gagnon, D. M. Panton, G. H. Pember, Stephen Kaung, Arthur Pink, C. E. Cumbey, drs. Stefan van Wersch, dr. Joost A. M. Meerloo, Maarten Hertoghs, Robert Peterson & Alexander Strauch, en Gerard Vrooland.


Overige activiteiten

De uitgever heeft ook enkele boeken voor andere uitgevers vertaald. Boeken van Watchman Nee: (1) Geestelijk inzicht (Importantia), (2) Geestelijk gezag (Importantia), (3) Een tafel in de wildernis (dagboek - Novapres), (4) Een ontmoeting met Watchman Nee (biografie - Stichting Literatuur Evangelisatie), (5) Gods plan en de overwinnaars (Importantia), (6) Vraaggesprekken rond het evangelie (Importantia), (7) Gods werk (Importantia), (8) De Geest van het oordeel (Importantia). Van Jessie Penn-Lewis: (9) Geestelijke strijd (Importantia).