Wie denkt, moet geloven  (hoofdpagina)

NBD|Biblion recensie - Redactie

   Met behulp van een eenvoudige moderne parabel wil de schrijver aantonen, zowel uit de schepping als uit de Bijbel, dat God de Schepper en Verlosser van de wereld is. De schrijver gaat uit van een gefingeerde stam van Neanderthalers, die ergens ge├»soleerd leeft in de jungle van een gefingeerd Papoea. Door een neergestort vliegtuig kwam ze in aanraking met de moderne beschaving, met de verworvenheden en de wetenschappelijke inzichten ervan. Terwijl de moderne wetenschappers het ontstaan van wereld en mens zonder God kunnen verklaren, hebben de Neanderthalers als rationeel denkende wezens de overtuiging dat deze moderne verworvenheden hen bevestigen in het geloof in een persoonlijke God. De bijbelse boodschap versterkt hen daarin. Eenvoudig en leesbaar geschreven.