Nieuws

12 januari 2019
Inmiddels al wat opgeschoten met de vertaling van Richard Weikarts boek The Death of Humanity and the Case for Life. U kunt hier vast zijn dankbetuiging, voorwoord en inleiding lezen: inleiding.
9 januari 2019
De afgelopen dagen heb ik veel nagedacht over de Nashvilleverklaring (die de initiatiefnemers overigens pas in mei met veel meer context en achtergrondinformatie wilden publiceren) en de commotie die daardoor ontstond, en ik had hier al een paar keer enkele gedachten over geplaatst op deze nieuwspagina, maar ik heb ze telkens weer verwijderd omdat ik achteraf van mening ben dat het weinig zin heeft er ook maar iets over te zeggen. Wat je over een onderwerp als dit zou kunnen en willen zeggen, vergt namelijk hele boekwerken van godsdienstwetenschap tot medische wetenschapsgeschiedenis, van antropologie tot biologie, en van psychologie tot seksuologie, en dat past simpelweg niet in een kort nieuwsbericht. Wat ik erover wilde zeggen heb ik dan ook gedaan met mijn laatste uitgave van december vorig jaar van het boek van prof. dr. Jeffrey Satinover, waarin al deze aspecten aan bod komen. Hij verwoordt in zijn boek hoe ik ertegen aankijk. Een platform als internet is daar volgens mij niet geschikt voor. Een boek als dat van dr. Satinover dat allerlei aspecten ervan behandelt in de juiste volgorde, helpt de lezer om door alle 'hoepels' heen te springen die nodig zijn om er een goed inzicht in te krijgen. Het is overigens wel goed om vooraf te weten dat dit onderwerp sterk gepolitiseerd is. Daar kwam ook dr. Satinover achter toen hij in de jaren '90 als getuige-deskundige door het Amerikaanse Congres gehoord werd. Maar daarover meer in zijn boek.
4 januari 2019
Vanwege de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent zijn de verkoopprijzen nu iets verhoogd. Een boek als Wat is de mens? wordt bijvoorbeeld in prijs verhoogd van € 16,95 naar € 17,43. Dat geldt alleen voor de paperbacks, want voor eBooks gold al een hoog tarief. De prijzen worden vandaag op de site aangepast. Het is mogelijk dat de boeken op de verkoopsite van boekhandel.org (een dochter van mijn drukker/distributeur Cross-Link Services) nog niet aangepast zijn.
24 december 2018
Vandaag begonnen met de vertaling van Richard Weikarts boek The Death of Humanity and the Case for Life.
18 december 2018
De nieuwste uitgaven worden gedrukt met het font Calibri, onder andere omdat volgens de Oogvereniging ouderen en mensen met een visuele beperking of andere leesproblemen een schreefloos letterype beter kunnen lezen.
17 december 2018
Vandaag is de vertaling van Watchman Nee's boekje The Body of Christ: a Reality afgerond. Op dit moment wordt het gecorrigeerd.