cover

Inkijkexemplaar

Recensies

ISBN: 9789491706103
iBook | Paperback | eBook

279 pagina's
Verschenen: december 2013
Omslag: Studio Stien

De verborgen gevaren van de regenboog

Constance Cumbey

€ 9,99

bestelbutton

Constance E. Cumbey is advocaat en heeft in het verleden onder andere in de Amerikaanse staat Michigan gewerkt voor het huis van afgevaardigden, de senaat (het parlement) en de City of Highland Park. Zij heeft honderden boeken over de new-agebeweging bestudeerd en schreef vervolgens dit goed gedocumenteerde kritische boek over de new-agebeweging.

Hoewel de regenboog slechts een gekleurde boog van door regendruppels gebroken lichtstralen lijkt te zijn, heeft hij een diepe betekenis voor zowel christenen als new-agers. Volgens de Bijbel is de regenboog het symbool van Gods eeuwige verbond dat Hij de aarde nooit meer door middel van een zondvloed zou vernietigen. De new-agebeweging gebruikt de regenboog echter als symbool van de bouw van haar ‘regenboogbrug’ (de Anthakarana) tussen de mens en Lucifer, die volgens haar de heer der zielen is. New-agers plakken regenboogstickers op hun auto’s en boekwinkels als een herkenningsteken voor anderen in de beweging. Daarnaast zijn er mensen die de regenboog als versiering gebruiken zonder de groeiende algemene aanvaarding van zijn occulte betekenis en de verborgen gevaren ervan te beseffen.

Het 'herziene' karakter van dit boek betreft niet de inhoud (daar mocht niet van afgeweken worden), maar de schrijfstijl en eventuele spel- en grammaticafouten. Tevens bevat het enkele bijlagen die de eerste editie had weggelaten. Hoewel dit boek terecht wijst op enkele gevaren van de newagebeweging, wil ik wel als kanttekening plaatsen dat de beweging wellicht minder groot en minder gestructureerd en invloedrijk is dan in het boek gesuggereerd wordt. Wat dat betreft was Cumbey tijdens het schrijven van dit boek ook een kind van haar tijd.