Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.

Aanbid God


door Watchman Nee


Voorwoord bij de Engelse editie

   ‘De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen’ (Matt. 4:10). Dat is de eerste en belangrijkste plicht van de mens. Alleen God is het waardig om aanbeden te worden. Maar dat voorrecht wordt krachtig betwist en bestreden in het universum. Satan probeert God van aanbidding te beroven, en de mens wordt verleid om iets anders dan God te aanbidden. De Here Jezus kwam naar deze wereld om de aanbidding van God te herstellen. Hij zei: ‘(...) maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders (...)’ (Joh. 4:23). Als verloste kinderen van God hebben wij nu het voorrecht om echte aanbidders te zijn. Het is dus absoluut noodzakelijk dat wij weten wat aanbidding is en hoe wij moeten aanbidden. Dit ontbrekende juweel moet weer boven water gehaald worden in de gemeente. In deel 1 van dit boekje legt Watchman Nee uit dat alleen God recht heeft op aanbidding. Hij legt uit dat echte aanbidding alleen kan plaatsvinden wanneer wij openbaring van God ontvangen, en dat wij in geest en waarheid moeten aanbidden. Verder toont hij ons de strijd der eeuwen in de kwestie van aanbidding en hoe God uiteindelijk de aanbidding van de mens zal krijgen. Het aanbidden van God is het aanbidden van Zijn wegen. Laten wij Hem daarom aanbidden onder alle omstandigheden. In deel 2 en 3 behandelt de auteur diverse onderwerpen zoals geestelijke strijd, geestelijke werkelijkheid, leren om geen aanstoot te nemen aan de Here enzovoort. Moge God dit boekje gebruiken om voor Zichzelf een volk te bereiden dat bestaat uit waarachtige aanbidders.